Rodzaj

konkursu

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca grudzień 2018
14 września 17 grudnia czerwiec 2019
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca grudzień 2018
14 września 17 grudnia czerwiec 2019
SONATA 15 czerwca 17 września marzec 2019
SONATA BIS 15 czerwca 17 września marzec 2019
HARMONIA 15 czerwca 17 września marzec 2019
MAESTRO 15 czerwca 17 września marzec 2019
SONATINA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
ETIUDA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
BEETHOVEN 14 września 17 grudnia październik 2019
UWERTURA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
MINIATURA nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu*
*ze względu na trwające prace nad formułą konkursu MINIATURA 2, informacje na temat dokładnej daty planowanego ogłoszenia zostaną podane w terminie późniejszym.

 

 

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

 

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości:

od 5 000 zł do 50 000 zł.

Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe zasady konkursu Miniatura 2 zawiera

Uchwała NR 4/2018 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe