Rodzaj

konkursu

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca grudzień 2018
14 września 17 grudnia czerwiec 2019
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca grudzień 2018
14 września 17 grudnia czerwiec 2019
SONATA 15 czerwca 17 września marzec 2019
SONATA BIS 15 czerwca 17 września marzec 2019
HARMONIA 15 czerwca 17 września marzec 2019
MAESTRO 15 czerwca 17 września marzec 2019
SONATINA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
ETIUDA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
BEETHOVEN 14 września 17 grudnia październik 2019
UWERTURA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
MINIATURA nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu*
*ze względu na trwające prace nad formułą konkursu MINIATURA 2, informacje na temat dokładnej daty planowanego ogłoszenia zostaną podane w terminie późniejszym.

 

 

Narodowe Centrum Nauki wprowadza pakiet zmian w zasadach realizacji grantów. Celem zmian jest ułatwienie realizacji projektów, które są finansowane ze środków NCN.

Co ważne zmiany działają wstecz i będą mogły być zastosowane do już realizowanych projektów.

 

Lista zmian to wynik obrad tzw. okrągłego stołu, który odbył się w grudniu 2017 r.

Poniżej lista ułatwień, które wprowadzi NCN.

  • Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
  • Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
  • Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
  • Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
  • Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
  • W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
  • Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.
  • Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy). Zmiana nie obowiązuje w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.
  • Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
  • W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.