Zott Polska sp. z o.o. poszukuje kandydatów do udziału w programie w zakładzie w Opolu. Stawianie pierwszych kroków zawodowych w Zott Polska to: szansa dla studentów do zapoznania się z pracą na stanowisku elektronika au-tomatyka w firmie wyposażonej w nowoczesny park maszynowy, wypróbowanie swoich umiejętności zdobywanych w toku studiów, możliwość zaliczenia praktyk zawodowych w płatnej formie, współpraca w oparciu o umowę zlecenie, w wymiarze dostosowanym do po-trzeb i możliwości studenta. Więcej informacji w ogłoszeniu.

W ramach obchodów 30-lecia programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje imprezę sportową - Bieg Erasmusa, który odbędzie się 30 września 20017r w Warszawie. Do biegowego pojedynku staną 6-osobowe sztafety, które pokonają łączny dystans 30 km. Bieg ma charakter charytatywny, drużyny dokonują opłaty startowej na rzecz Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, a dokładnie: realizacji projektu WalkCamp skierowanego do osób po amputacjach. Wszystkie niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/bieg/ Zachęcamy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Opolskiej do wzięcia udziału!

Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów oraz dla doktorantów został przedłużony do dnia 15 września 2017 r. Studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć wykazanych we wniosku, w Dziale Kształcenia (Opole, ul. Mikołajczyka 5, pokój 204E) w godz. 8 - 14.

Szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania znajduje się na stronie Centrum Obsługi Studenta w zakładce "Pomoc materialna" / "Stypendia ministra" oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PREDYSPOZYCJE: Kreatywność techniczna, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, uzdolnienia matematyczne.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

Czytaj więcej .....

PREDYSPOZYCJE:Zdolności matematyczne, precyzja i logika myślenia, dociekliwość, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, zamiłowanie do projektowania nowych urządzeń i do prac konstruktorskich.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA: Elektronik to poszukiwany i ceniony specjalista. Pracę znajdzie wszędzie tam, gdzie produkuje się lub wykorzystuje nowoczesne urządzenia elektroniczn w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny, np. urządzenia automatyki, systemy „inteligentnych” budynków, w zakładach produkujących sprzęt kontrolno-pomiarowy, przy projektowaniu i programowaniu urządzeń mikroprocesorowych, przy projektowaniu i naprawie sprzętu elektronicznego AGD i RTV oraz w telekomunikacji. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym i technicznym.

Czytaj więcej .....