PREDYSPOZYCJE:Precyzja i logika myślenia, zdolności matematyczne, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA:Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne. Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy: projektowaniu, konstruowaniu, testowaniu, eksploatowaniu urządzeń, sieci instalacji i systemów elektrycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Czytaj więcej .....

PREDYSPOZYCJE:Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się (informatyka to dziedzina stale rozwijająca się).

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA: Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych. Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, jako programista, projektant lub tester systemów informatycznych (w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne). Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie. Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

Czytaj więcej .....

PREDYSPOZYCJE: Poszerzanie wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz medycznych, kreatywne myślenie, praca badawcza

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, biologia, język polski

Czytaj więcej .....

Interfejsy mózg–komputer to oprogramowania, które pozwalają przekształcić sygnał mózgowy na sygnał cyfrowy. Zespół bioinżynierów na Politechnice Opolskiej do sterowania komputerem wykorzystał badanie EEG, gdzie każde zakłócenie widoczne w badaniu przekształcane jest na daną akcję. Stworzona w ten sposób aplikacja może służyć jako komunikator dla niepełnosprawnych nie tylko manualnie, lecz także intelektualnie. W przyszłości mogłaby pomóc osobom sparaliżowanym, z zaburzeniami pamięci czy mowy.

Czytaj więcej na innowacje.newseria.pl

Czytaj więcej fb: @opolemapus

Prorektor ds. studenckich i inwestycji prof. dr hab. Krzysztof Malik

na wniosek Samorządu Studenckiego ogłasza

w dniu 16 czerwca (piątek) br. dzień rektorski!