Wzorem lat ubiegłych Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej ogłasza konkurs na jednorazowe stypendia im. Oswalda Matei dla najlepszych studentów Politechniki Opolskiej, który zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 września 2017 r.. Zgodnie z Regulaminem (w załączeniu poniżej) o stypendium mogą się ubiegać studenci III roku stacjonarnych studiów I-go stopnia, którzy za ostatnie dwa lata studiów uzyskali wysoką średnią (nie mniejszą niż 4,8) i posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe, organizacyjne, sportowe i artystyczne. Zainteresowani powinni złożyć do dnia 25 września br. wniosek wraz dokumentacją poświadczającą osiągnięcia, działalność w kołach naukowych itp. Wniosek powinien być uzupełniony o opinię Prodziekana ds. dydaktyki.

Do pobrania:

Zott Polska sp. z o.o. poszukuje kandydatów do udziału w programie w zakładzie w Opolu. Stawianie pierwszych kroków zawodowych w Zott Polska to: szansa dla studentów do zapoznania się z pracą na stanowisku elektronika au-tomatyka w firmie wyposażonej w nowoczesny park maszynowy, wypróbowanie swoich umiejętności zdobywanych w toku studiów, możliwość zaliczenia praktyk zawodowych w płatnej formie, współpraca w oparciu o umowę zlecenie, w wymiarze dostosowanym do po-trzeb i możliwości studenta. Więcej informacji w ogłoszeniu.

W ramach obchodów 30-lecia programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje imprezę sportową - Bieg Erasmusa, który odbędzie się 30 września 20017r w Warszawie. Do biegowego pojedynku staną 6-osobowe sztafety, które pokonają łączny dystans 30 km. Bieg ma charakter charytatywny, drużyny dokonują opłaty startowej na rzecz Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, a dokładnie: realizacji projektu WalkCamp skierowanego do osób po amputacjach. Wszystkie niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/bieg/ Zachęcamy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Opolskiej do wzięcia udziału!

Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów oraz dla doktorantów został przedłużony do dnia 15 września 2017 r. Studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć wykazanych we wniosku, w Dziale Kształcenia (Opole, ul. Mikołajczyka 5, pokój 204E) w godz. 8 - 14.

Szczegółowy komunikat w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania znajduje się na stronie Centrum Obsługi Studenta w zakładce "Pomoc materialna" / "Stypendia ministra" oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PREDYSPOZYCJE: Kreatywność techniczna, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, uzdolnienia matematyczne.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

Czytaj więcej .....