Opis programu studiów doktoranckich:

 

Siatki studiów:

 

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej:

 

 

Matryca efektów kształcenia: