WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

 ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinach:
ELEKTROTECHNIKA oraz AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:
•    posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,
•    uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
•    uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora
w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
•    uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym programem studiów.

 

Termin składania dokumentów: 01.07 - 20.09.2016 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 22.09.2016 r.

Termin rozpoczęcia studiów: 01.10.2016 r.

Dokumenty przyjmuje Sekretariat studiów doktoranckich
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,

ul. Prószkowska 76, budynek nr 4, I piętro p. 5, tel. (0 77) 4498669

 

DLA NAJLEPSZYCH OFERUJEMY STYPENDIA NAUKOWE ORAZ DOKTORANCKIE!

Szczegóły [kliknij]

 

Pliki do pobrania: