ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

Doktorant Dziedzina naukowa Dyscyplina Dokumenty
mgr inż. Sławomir KRZEWIŃSKI

nauki techniczne

ELEKTROTECHNIKA

Autoreferat

Recenzja - prof. Masłowski

Recenzja - prof. Rakowska

sterszczenie ENG

mgr inż. Łukasz NAGI

nauki techniczne

ELEKTROTECHNIKA

Autoreferat

Recenzja - prof. Witos

Recenzja - prof. Tomczewski

streszczenie PL

streszczenie ENG

mgr inż. Ireneusz URBANIEC

nauki techniczne

ELEKTROTECHNIKA

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja - prof. Jagieła

Recenzja - prof. Zakrzewski