Na stronie Narodowego Centrum Nauki została zamieszczona informacja dotycząca możliwości uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Od połowy września 2017 r. do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Czytaj więcej...

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: "SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH". Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.  Zainteresowane osoby proszę o przekazanie swoich tekstów w 5 egzemplarzach do Karoliny Witkowskiej bud. 2, pok. 116, do 04.09.2017 r.

Został ogłszony  projekt przyznawania i rozliczania środków na zadania badawcze w formie GRANTU DZIEKANA Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.  Zachęcamy do wzięcia udziału w najbliższym konkursie. Zapoznaj się z regulaminem projektu.