Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: "SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH". Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.  Zainteresowane osoby proszę o przekazanie swoich tekstów w 5 egzemplarzach do Karoliny Witkowskiej bud. 2, pok. 116, do 04.09.2017 r.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac proszę dodać krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Konkurs jest organizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku.

Prace konkursowe można nadsyłać do 11 września 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017. Odbiór nagród do 31 marca 2018 roku.

Nagrody

Laureat I nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL

3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft

4. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa

5. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

6. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureat II nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft

3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa 4.

4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureat III nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1595 zł) – od firmy StatSoft

3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa

4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wyróżnienia: Przewidujemy cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft

3. Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa

4. Urządzenie MLWG3 do ładowania smartfonów i tabletów, z funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu na stronie: https://forumakademickie.pl/konkursy/regulamin-xiii-konkursu-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/