Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Komunikat

Dodano dnia 21 września, 2016

Szanowni Państwo Stażyści,

w związku z rozpoczęciem w październiku nowego roku akademickiego, w trakcie którego Państwo będą nadal realizowali program stażowy, plan zajęć będzie ułożony tak, aby umożliwić Państwu przepracowanie założonych godzin w przedsiębiorstwach.

Mamy zapewnienie ze strony dziekanów, że stażyści będą równomiernie przypisani do grup zajęciowych, aby te mogły odbywać się zgodnie z planem. Dodatkowo stażystom będzie przysługiwała pewna forma indywidualnej organizacji zajęć, a ponadto nauczyciele prowadzący zajęcia, będą umożliwiali również inne formy odrobienia bądź zaliczenia zajęć, w przypadkach ewentualnych „kolizji” godzin zajęciowych i stażowych.

  Koordynatorzy

Komunikat

Dodano dnia 19 września, 2016

Szanowni Państwo Stażyści,

przypominamy iż, każdy Stażysta jest zobowiązany do przepracowania 120 godzin w każdym miesiącu rozliczeniowym, licząc od daty rozpoczęcia stażu. Zgodnie z odpowiedzią z NCBR dopuszcza się możliwość odpracowywania niezrealizowanych godzin w kolejnym miesiącu z uwagi na przebywanie Stażysty na zwolnieniu lekarskim/chorobowym, wówczas stypendium stażowe za dany miesiąc stażu w przedsiębiorstwie będzie wypłacone proporcjonalnie do przepracowanych godzin stażu w tym miesiącu. Brakujące godziny w ramach 120 godzin, Stażysta będzie musiał odpracować w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Dodatkowo, do przedłożonej listy obecności należy dołączyć oryginał zwolnienia lekarskiego od lekarza.

Informacja o możliwości przebywania na zwolnieniu lekarskim podczas stażu zostanie wprowadzona do Regulaminu staży w projekcie.

     Koordynatorzy

Komunikat

Dodano dnia 7 września, 2016

Szanowni Państwo Stażyści,

ze względu na rezygnację z uczestnictwa w programie stażowym Pana Tomasza Marka, jego miejsce zajął Pan Damian Wąsik, jako pierwszy z listy rezerwowej.

W menu bocznym pojawiła się nowa opcja „Harmonogramy staży”, w których zmieszczono godziny pracy w ramach realizowanych przez Państwa staży.

Koordynatorzy