Breadcrumbs

Home Cel projektu


Cel projektu PDF Drukuj Email

 

 

Projekt „Czas inżynierów II - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI)", realizowany jest w następstwie rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/4.1.2/2012 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizacja projektu rozpoczyna się 1.09.2012 i potrwa do 30.09.2015.

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Informatyka oraz Automatyka i Robotyka poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty kształcenia tak, aby absolwenci tych kierunków spełniali wymogi rynku pracy.

 

Projekt dotyczy studentów rozpoczynających studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na w/w kierunkach w ramach naboru na rok akademicki 2012/13.

 

Zgodnie ze Strategią Politechniki Opolskiej uczelnia stara się kształcić na najwyższym poziomie, zgodnie z wyzwaniami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W tym celu tworzy konkurencyjną i dostosowaną do wymagań rynkowych ofertę dydaktyczną, wspartą nowoczesną bazą.

 

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)