W dniu 16 października 2018 (wtorek), o godz. 12:30, odbędzie się seminarium zamykające przewód doktorski mgra inż. Arkadiusza KULIKA nt.: "Wykorzystanie metod optycznych w diagnostyce izolacji transformatorów dużej mocy".

W dniu 11 października 2018 (czwartek), o godz. 10:00, odbędzie się seminarium zamykające przewód doktorski mgra inż. Rafała GASZA nt.: "Wykorzystanie metod wizyjnych do identyfikacji obiektów przestrzennych".

Chciałbyś zrozumieć podstawy automatyki? Twoim zadaniem jest sprawienie aby produkcja była bardziej efektywna i bezpieczniejsza? Zadajesz sobie pytanie, jak mógłbyś wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0?