Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola wypłacane w roku akademickim 2019/2020. Aktualizacja ogłoszenia z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne: WNIOSKI należy wysłać WYŁĄCZNIE pocztą, listem zwykłym (nie poleconym, aby uniknąć Państwa wizyt w placówkach pocztowych). Termin: do dnia 24 marca 2020 roku - decydować będzie data stempla pocztowego na przesyłce.

Więcej informacji na stronie: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/stypendia-doktoranckie-prezydenta-miasta-opola

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki zaprasza pracowników na wybory elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej (WKE) oraz Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej (KE), które będą odbywały się przy ul. Prószkowskiej 76 w bud. 4 s.101 (Sala Rady Wydziału) zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Zgodnie z § 9 ust.2 Regulaminu wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum