XI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa przez Wydziały: Budownictwa i Architektury,  Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 24-26 maja   2017 roku w Ośrodku -  Hotele „Gorzelanny” w Pokrzywnej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Warsztatów oraz komunikatem nr 2!

Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.
Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają wszcząć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Doktoranci III i IV roku studiów, którzy nie mają jeszcze wszczętych przewodów doktorskich  wygłaszają 15 min. referat (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich  przygotowują plakat (zalecany) lub referat. Prezentacja plakatu, w sesji posterowej, poprzedzona będzie 2-3 minutowym wystąpieniem doktoranta. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego / promotora).
Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.

Ważne terminy:
Do 15 maja 2017 – przekazanie karty zgłoszenia do sekretariatu Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (pok. P4-103) lub jej przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w pliku doc. lub pdf.). 
24 – 26 maja 2017 – XI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, które rozpoczynają się 24.05 - środa o godz.15.00 (obiad w godz.13.00-14.30) i trwają do piątku – 26.05. do godz.15.00 (obiad od godz.13.00). Dojazd uczestników na warsztaty we własnym zakresie.  

Pliki do pobrania:
•    Karta zgłoszenia doktoranta
•    Karta zgłoszenia opiekuna naukowego/promotora
Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program warsztatów zostaną podane w kolejnych komunikatach 

Bliższych informacji udzielają:
•    mgr Małgorzata Zmarlak  (77 449 8669, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)   
•    dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO  (77-449 8014, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)