Urząd Statystyczny w Opolu zachęca do wzięcia udziału w Hacathonie ShowMeData organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny i Eurostat – dokładne informacje można znaleźć TUTAJ. Organizatorem Hackathonu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Głównym celem, jaki stawiają przed sobą organizatorzy Hackathonu, jest promocja zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz zachęcenie młodych użytkowników do korzystania z oferty informacyjnej GUS i EUROSTAT’u. 

Do udziału w Hackathonie zapraszamy 2-4 osobowe zespoły studentów i absolwentów kierunków informatycznych. Efekty prac zespołów oceni jury, w skład którego wejdą eksperci z dziedziny informatyki i statystyki. Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia, po 5 tys. zł każde. Rejestracja zgłoszeń zakończy się 29 marca 2018 r. 

 

 

Przewidujemy uczestnictwo maksymalnie 60 osób. Rejestracja zgłoszeń zakończy się 29 marca 2018 r. Na stronie internetowej Hackathonu udostępnimy formularz elektroniczny, za pomocą którego kapitanowie zgłoszą swoje zespoły do konkursu. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się z regulaminem Hackathonu oraz z załącznikami.

O zakwalifikowaniu do udziału w Hackathonie poinformujemy za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Hackathonu. Udział w Hackathonie jest bezpłatny. Zespoły będą pracować na własnym sprzęcie i oprogramowaniu. Organizator ze swojej strony zapewnia miejsce do pracy, dostęp do Internetu, catering oraz strefę wypoczynku.

Zadaniem postawionym przed zespołami jest stworzenie prototypu aplikacji mobilnej adresowanej do młodzieży w wieku 12-15 lat, wykorzystującej dane statystyczne i oferującej funkcję rzeczywistości rozszerzonej. Prototyp aplikacji powinien zawierać elementy e-learningu i grywalizacji. Aplikacja powinna działać na urządzeniach mobilnych, tj. na smartfonach i tabletach, pod systemem operacyjnym Android lub iOS.

Spodziewamy się otrzymać aplikację obsługiwaną intuicyjnie, z atrakcyjną grafiką, rozwijającą zainteresowania i statystyczne kompetencje cyfrowe młodzieży. W czasie trwania Hackathonu obecni będą mentorzy i pracownicy statystyki publicznej. Ich zadaniem jest służenie uczestnikom wsparciem merytorycznym. Efekty prac zespołów oceni jury, w skład którego wejdą eksperci z dziedziny informatyki i statystyki. Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia, po 5 tys. zł każde. Zwycięski prototyp aplikacji mobilnej będzie oficjalną statystyczną aplikacją, promowaną i udostępnianą bezpłatnie przez GUS. Szczegółowe informacje dotyczące Hackathonu, w tym regulamin Hackathonu dostępne są na stronie internetowej hackathon.stat.gov.pl. 

Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.