Zapraszamy studentów III roku kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych do udziału w płatnym 6-miesięcznym stażu w renomowanych firmach regionu!

Więcej informacji oraz wykaz dokumentów rekrutacyjnych znajdziecie na stronie internetowej projektu: https://we.po.opole.pl/informatycy_na_staz_2/dokumenty/ 

Podpisane dokumenty prosimy składać osobiście/listownie do Biura Koordynatorów: II Kampus Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7 , pokój 9 i 10.

Rekrutacja potrwa do 6 czerwca br.!