Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych. §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe.

  • I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać. UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.
  • II etap, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat - studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka. UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów w roku akademickim  2019/2020.

STUDIA I STOPNIA - obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem. – WSZYSTKIE KIERUNKI

I etap zapisów: 5-7 czerwca 2019– do wyboru:

·         Język angielski B2,

·         Język angielski B2+,

·         Język niemiecki B2,

·         Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 25-27 września 2019 – wybór grupy zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA:

·         Kierunek ARCHITEKTURA (nabór lutowy 2018/19) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

·         Kierunek BUDOWNICTWO (nabór 2018/19) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

·         Kierunek EKONOMIA – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,

·         Kierunek ZARZĄDZANIE – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.

 I etap zapisów: 5-7 czerwca 2019– do wyboru:

·         Język angielski B2+

·         Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 25-27 września 2019 – wybór grupy zajęciowych.