Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników na seminarium naukowe, które odbędzie się

5 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali 211 budynku P3, ul. Prószkowska 76, Opole.

Prelegent: dr inż. Mariusz Naumowicz

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki

Temat wystąpienia:

"Zastosowanie algorytmu Hooke'a-Jeeves'a w projektowaniu i optymalizacji analogowych układów scalonych CMOS"

Streszczenie:

Tematem referatu jest szeroko pojęta optymalizacja analogowych układów scalonych. rozwój nowych technologii CMOS, szczególnie tych nanometrowych, ogranicza proces przenoszenia istniejących projektów do nowszych procesów technologicznych. Również projektowanie w tych procesach wymaga większego wkładu czasowego. Rozwiązaniem, przynajmniej częściowym, tych problemów jest zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych. Proponowanym algorytmem rozwiązującym powyższe problemy jest algorytm Hooke'a-Jeeves'a. Algorytm ten można z dużym powodzeniem wykorzystać w migracji technologicznej analogowych układów CMOS, optymalizacji banku filtrów oraz przetworników AC. O jego skuteczności świadczą wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach.

Serdecznie zapraszamy.