Dr Helmut Podhaisky z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Martina Luthera w Halle (Saale) w Niemczech przybył z kilkudniową (trzecią w ostatnich dwóch latach) wizytą do Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej.

Dr Podhaisky podczas obecnego pobytu pracował nad zagadnieniami bifurkacji oscylacyjnych układów dynamicznych oraz ich graficznej reprezentacji w postaci kolorowych diagramów dwu-parametrycznych. Diagramy takie mogą być otrzymywane na podstawie obliczeń komputerowych w różnych językach programowania, takich jak C++, Fortran oraz nowego języka programowania Julia.

Dr Podhaisky oraz profesorowie Wiesław Marszałek i Jan Sadecki byli gospodarzami wizyty gościa z Niemiec oraz współuczestniczyli w tych badaniach.

Przyp. red.: Profesor Wiesław Marszałek, pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej, w roku 2018 przebywał na Politechnice Opolskiej jako stypendysta niezwykle prestiżowego Stypendium Fulbrighta.

(na zdjęciu H. Podhaisky i W. Marszalek)

 


Dr Helmut Pohajsky i prof. wiesław Marszałek w Instytucie Informatyki