Z wielkim żalem przekazujemy Państwu smutną wiadomość, że zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej.