Dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zapisy odbędą się w dwóch terminach:

  • 26-27 września 2019 r. – tylko dla osób które w poprzednim etapie wskazały preferowaną sekcję sportową, zapis na grupę będzie możliwy w ramach wybranej sekcji sportowej;
  • 28-29 września 2019 r. – dla wszystkich osób, zapis możliwy będzie na wszystkie dostępne sekcje sportowe.

W tym terminie zmiany sekcji sportowej mogą dokonać również osoby, które we wcześniejszym terminie dokonały już zapisu. Zapisy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na zajęcia zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.