Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020, odbędzie się 9 października 2019 roku o godz. 11.00 w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury im. prof. Oswalda Matei, przy ul. Katowickiej 48.

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Powitanie gości
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora
  • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Immatrykulacja
  • Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
  • Wykład inauguracyjny: prof. Zbigniew Zembaty, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury pt. „Zadania odwrotne w nauce, technice i życiu codziennym”

Oprawa muzyczna: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Wocial-Zawadzkiej,