Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki zaprasza pracowników na wybory elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej (WKE) oraz Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej (KE), które będą odbywały się przy ul. Prószkowskiej 76 w bud. 4 s.101 (Sala Rady Wydziału) zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Zgodnie z § 9 ust.2 Regulaminu wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum