Szanowni Państwo,

W dniu 21 maja 2020 roku w godz. 10:00 – 12.00 zostanie przeprowadzone głosowanie elektroniczne w systemie USOS Web dotyczące wyboru członków Senatu Politechniki Opolskiej w grupach:

  • profesorowie i profesorowie uczelni w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika [3 mandaty]
  • profesorowie i profesorowie uczelni w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja [2 mandaty]
  • pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki [2 mandaty]

Wybory w powyższych grupach przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Szczegółowe informacje dot.wyborcze przekazane zostały pocztą elektroniczną na adresy służbowe dla każdej z grup osobno.

Z poważaniem

dr inż. Ewelina Piotrowska

Przewodnicząca WKW na WEAiI