Kojarzone głównie z filmami science-fiction urządzenie od podstaw opracował Paweł Sadkowski, student Politechniki Opolskiej. Wykonany przez niego model umożliwia mierzenie kątów osi kończyny górnej. Takie rozwiązanie znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce.