komunikat rektora

Do 30 kwietnia 2021 roku przedłużono na Politechnice Opolskiej zajęcia w formie zdalnej. W tym terminie obowiązuje także nakaz pracy zdalnej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz pracowników uczelni, Rektor Politechniki Opolskiej zdecydował o przedłużaniu kształcenia w formie zdalnej. Zajęcia te odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć. Wyjątkiem są zajęcia, których forma bądź specyfika na to nie pozwala. Zdalne nauczanie zostało przedłużone do 30 kwietnia 2021 roku, w tym terminie obowiązuje także na Politechnice nakaz pracy zdalnej. 

Zgodnie z najnowszym komunikatem rektora, nakaz pracy zdalnej obowiązuje wszystkich pracowników, z wyjątkiem osób, które otrzymały wyraźne polecenie do świadczenia pracy na terenie uczelni oraz nauczycieli akademickich i innych osób realizujących zajęcia dydaktyczne, których forma nie pozwala na przeprowadzenie ich w trybie on-line.

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. w miejscach ogólnodostępnych na terenie Politechniki Opolskiej nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.