Zapraszamy automatyków na warsztaty i szkolenia firmy TURCK, przybliżające rozwiązania chmurowe oraz IO-Link.

                               TURCK

  • Pierwsze szkolenie 13.04.2021 w godz. 16.00 -19.00, Temat: " IO-Link – teoretycznie w dwóch częściach"

Obszar tematyczny: automatyka i robotyka, mechatronika .Szkolenie obejmie zagadnienia ogólne, podstawy działania protokołu oraz informacje o dokumentacji technicznej urządzeń korzystających z tej technologii. Dowiemy się gdzie IO-Link jest wykorzystywany i jaką przewagę daje IO-Link w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Omówiona zostanie komunikacja (warstwa fizyczna i software’owa), dane procesowe zwracane i wysyłane od urządzenia oraz parametryzacja urządzeń IO-Link – pliki IODD.

Prowadzący: Andreas Kowol, Application Engineer w TURCK. Od prawie 3 lat jego głównym zadaniem jest programowanie sterowników PLC, które zarządzają różnymi aplikacjami u klientów. Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Opolskiej. Obecnie uczestnik szkoły doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektrotechnika i Informatyka. 

zapisz si: https://badanieabk.po.edu.pl/index.php/955354?lang=pl

  • Drugie szkolenie 22.04.2021 o godz. 16.00 -19.00, Temat: IO-Link – praktycznie o protokole i przykładach zastosowania

Obszar tematyczny: automatyka i robotyka, mechatronika. Szkolenie skierowane do osób bardziej dociekliwych, zawierające więcej szczegółów o protokole IO-Link i oparte na przykładach z zastosowaniem urządzeń.  Omówione będzie środowisko PACTware – stworzenie projektu, odczyt danych procesowych oraz parametryzacja urządzeń; manipulacja urządzeniem IO-Link za pomocą wysyłania danych procesowych przy pomocy mastera IO-Link i webservera oraz odczyt danych procesowych i parametryzacja urządzenia IO-Link za pomocą sterownika PLC.

Prowadzący: Andreas Kowol, Application Engineer w TURCK. Od prawie 3 lat jego głównym zadaniem jest programowanie sterowników PLC, które zarządzają różnymi aplikacjami u klientów. Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Opolskiej. Obecnie uczestnik szkoły doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektrotechnika i Informatyka. 

zapisz si: https://badanieabk.po.edu.pl/index.php/479198?lang=pl

  • Trzecie szkolenie  10.05.2021; godz. 16.00 -19.00, Temat: Rozwiązania chmurowe

Obszar tematyczny: automatyka i robotyka, mechatronika. Podczas spotkania omówiona zostanie pełna funkcjonalność Turck Cloud oraz możliwości i przykłady zastosowań w przemyśle. Prezentacja zostanie oparta o istniejącą aplikację. Przedstawiona zostanie część działająca na sterowniku PLC oraz pełna konfiguracja po stronie chmury.

Prowadzący: Andreas Kowol, Application Engineer w TURCK. Od prawie 3 lat jego głównym zadaniem jest programowanie sterowników PLC, które zarządzają różnymi aplikacjami u klientów. Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Opolskiej. Obecnie uczestnik szkoły doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektrotechnika i Informatyka. 

zapisz si: https://badanieabk.po.edu.pl/index.php/649998?lang=pl