Studenci kierunku inżynieria biomedyczna Politechniki Opolskiej uczestniczą w ogólnopolskim projekcie Wykładów otwartych realizowanych w ramach inicjatywy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Tematyka wykładów w których mogą wziąć udział Studenci kierunku inżynieria biomedyczna Politechniki Opolskiej dotyczy m. in.: implantów, aplikacji wspomagających diagnostykę i monitorowanie narządu ruchu, chirurgii kostnej, biomateriałów, protez i ortez, technik wirtualnej rzeczywistości, inżynierii tkankowej i genetycznej, biotribologii. Należy zaznaczyć, że wykłady są nieodpłatne i realizowane on-line – uczestnictwo w nich jest możliwe z inicjatywy nauczyciela prowadzącego zajęcia na kierunku inżynieria biomedyczna. Pełna lista wykładów dostępna jest na stronie www: https://www.polsl.pl/rib/baza-wykladow/

          Laboratorium Neuroinformatyki 2016 03 08 5734   Laboratorium Neuroinformatyki 2016 03 08 5765  Laboratorium Neuroinformatyki 2016 03 08 5776

Wykłady wygłaszają przedstawiciele Uczelni wyższych prowadzących w Polsce kształcenie na kierunku inżynierii biomedycznej. W tym m. in. z: Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej. Również Politechnika Opolska została zaproszona do niniejszego międzyuczelnianego projektu w kwestii zgłoszenia swojej propozycji wykładu. Wykład pt.: „Wprowadzenie do sterowania przy użyciu technologii interfejsów mózg-komputer”, poprowadzi dr inż. Szczepan Paszkiel z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki naszej Uczelni.

Uczestnictwo w niniejszym projekcie to dla studentów naszej inżynierii biomedycznej duża szansa na poszerzania swojej wiedzy, tak naprawdę bez wychodzenia z domu.” – mówi dr inż. Szczepan Paszkiel, Przewodniczący Rady dydaktycznej kierunku inżynieria biomedyczna. „Propozycja ta zainteresowała Studentów kierunku inżynieria biomedyczna – na jeden z wykładów z Politechniki Poznańskiej jesteśmy już zapisani.” – dodaje.

Przypominamy, iż w zbliżającym się roku akademickim 2021/2022 przyszli studenci kierunku inżynieria biomedyczna Politechniki Opolskiej będą mogli rozpocząć swoją naukę na profilu praktycznym, który pozwoli im na zdobycie jeszcze większej ilości wiedzy praktycznej niż na kierunku ogólnoakademickim, m. in. przez półroczne praktyki organizowane specjalnie dla Nich w takich jednostkach jak: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Szpital Wojewódzki w Opolu, Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu oraz Opolskie Centrum Onkologii.