W oparciu o analizę zapotrzebowania rynku pracy, Wydział  Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na bieżąco wprowadza korekty programów studiów poszczególnych kierunków. Tym razem zmiany dotyczą informatyki oraz technologii energetyki odnawialnej.             

                                              IT lab 2015 02 17 2733 640x360

 – Dostosowujemy program studiów do zapotrzebowania rynku pracy, otoczenia społeczno-gospodarczego, do obecnych realiów. Ostatnia gruntowna zamiana planów i programów studiów została przeprowadzona w 2017 r.  W lutym mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci realizujący wspomniane programy studiów, przyszedł czas zmianę i udoskonalenie oferty kształcenia – tłumaczy dr inż. Małgorzata Zygarlicka, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Zmiany dotyczą planów i programów studiów na kierunku informatyka (studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne) oraz computer engineering, czyli informatyka prowadzona na ścieżce anglojęzycznej. Jedna ze zmian polega na wprowadzeniu na pierwszym roku studiów przedmiotów kierunkowych takich jak np. algorytmy i struktury danych czy architektura komputerów. Dotychczas przedmioty te prowadzane były dopiero od 2 roku studiów, a pierwszy rok wykorzystywany był do wyrównania i pogłębienia wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych i ogólnych. – Zaproponowana zmiana zapewni m.in. lepszą sekwencję przedmiotów i materiału realizowanego w toku studiów. Kolejne zmiany dotyczą wprowadzenia do programu studiów nowych przedmiotów, których tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku pracy m.in. dodatkowe przedmioty z zakresu sztucznej inteligencji oraz projektowania zorientowanego na użytkownika. W najbliższym czasie planujemy także modyfikację planów i programów studiów na informatyce drugiego stopni – zapowiada dr inż. Małgorzata Zygarlicka. – Zaproponujemy nowe specjalności, których tematyka będzie odpowiadała najnowszym trendom w branży IT – dodaje.

Drugi kierunek z wprowadzonymi zmianami to technologie energetyki odnawialnej (studia stacjonarne pierwszego stopnia).
– Specjalista w tym zakresie jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie. Student podczas studiów nabędzie umiejętności z zakresu szeroko rozumianej energetyki, w szczególności w zakresie kosztorysowania inwestycji energetycznych, projektowania prosumenckich instalacji elektrycznych, zarządzania w przedsiębiorstwie energetycznym czy wykonywania audytu energetycznego. W nowym programie studiów kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne – zaznacza dr inż. Małgorzata Zygarlicka.

Przypomnijmy, że niedawno Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało dwie pozytywne oceny programowe dla kierunków: automatyka i robotyka oraz informatyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.
– Akredytacja została przyznana na sześć lat, to maksymalny okres. Komisja oceniła przede wszystkim jakość kształcenia, kwalifikacje kadry, program studiów, infrastrukturę, zaplecze oraz wsparcie w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy – wylicza prof. Andrzej Cichoń, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, który dodaje, że na kwalifikację Polskiej Komisji Akredytacyjnej wpłynęła także ocena pracy wydziałów podczas nauczania zdalnego.
 – Taka kompleksowa ocena to przede wszystkim jasny komunikat dla studentów i kandydatów o bardzo dobrym poziomie naszych studiów i wszechstronnym wsparciu studentów – podkreśla prof. Andrzej Cichoń.