Został rozstrzygnięty konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021.

Pierwszą nagrodę (Intel® Compute Stick) otrzymał inż. Michał Żużałek za pracę pt. „Konstrukcja nagrzewnicy indukcyjnej z regulacją temperatury wsadu”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej Waindok.

Wyróżnienie (Klawiatura Logitech K375s MultiDevice) otrzymał inż. Paweł Sadkowski za pracę pt. „Wykonanie i oprogramowanie egzoszkieletu pomiarowego umożliwiającego mierzenie kątów osi kończyny górnej”. Promotorem pracy był dr inż. Rafał Gasz.

Gratulujemy laureatom!