PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 24.06.2021 r. o godz. 13.30
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Jakuba Osuchowskiego

nt. „Detekcja izolatorów linii elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych”.

Promotor rozprawy:
dr hab. inż. Michał Tomaszewski, prof. uczelni- Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł Michalski- Politechnika Opolska

Recenzenci:
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. uczelni- Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki, prof. uczelni- Politechnika Śląska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu.  Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://weaii.po.edu.pl/index.php/nauka/doktoraty