NCN logo       logo po pl

Miło nam poinformować, że dr inż. Szczepan Paszkiel z Katedry Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach działania naukowego Miniatura 5. Jest jednym z 58 naukowców, który uzyskał finansowanie w ramach niniejszej edycji konkursu w Polsce.    

                                Paszkiel Sz 2016 5797 640x360

W ramach grantu pt. „Pilot studies of the application of a training system based on motor imagery in the field of real object control”, zostaną przeprowadzone badania pilatozowe mające na celu zastosowanie systemu opartego na Motor Imagery w zakresie sterowania obiektami rzeczywistymi. Warto nadmienić, iż Doktor inżynier Szczepan Paszkiel obecnie współpracuje już z jednym z zespołów z Portugalii w ramach grantu „ROBOCORP laboratory” – i2a is co-funded by QREN under the Programa Mais 369 Centro, of the Coordination Commission of the Central Region and the European Union through 370 the European Regional Development Fund, czego wynikiem jest m.in. publikacja naukowa doktora Paszkiela z lipca 2021 z naukowcami z Portugalii w czasopiśmie Applied Sciences (IF=2,679). Od czerwca 2021 doktor inżynier Szczepan Paszkiel objął także role Deputy Editora w czasopiśmie Neuroscience Informatics wydawanym przez renomowane wydawnictwo Elsevier. 
Projekt Miniatura 5 na naszym Wydziale realizowany będzie w okresie 31.08.2021 - 30.08.2022.