Zajęcia zostały zaplanowane w sposób hybrydowy z podziałem na zajęcia kontaktowe i zajęcia online. Zajęcia kontaktowe będą odbywać się na uczelni. Zajęcia online oznaczają, że spotkanie z nauczycielem akademickim odbywa się zgodnie z planem zajęć, ale w formie zdalnej za pośrednictwem platformy http://elearning.po.edu.pl/

Sposób przeprowadzenia zajęć (online, kontaktowy) zależy od formy zajęć (W,L,P,C,S), liczebności grup, możliwości przedmiotu. Szczegółowe informacje będą dostępne na planach zajęć.

harm_hybrydowy_zima_2021_2022.png

Jak czytać szablon?

  • I rok studiów na I stopniu na studiach stacjonarnych w poniedziałki, wtorki, czwartki ma zajęcia na uczelni, a w środy, piątki zajęcia online.
  • II rok studiów na I stopniu na studiach stacjonarnych w poniedziałki, środy, piątki ma zajęcia na uczelni, a we wtorki, czwartki zajęcia online.
  • itd