PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 13.00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Tomasza Feliksa

nt. „Minimum- energy perfect control for LTI MIMO systems described in the discrete- time state- space framework”.

Promotor rozprawy:
dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof.. uczelni - Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:
dr hab. inż.. Maciej Ławryńczuk, prof.. uczelni Politechnika Warszawska
dr hab. inż.. Artur Babiarz, prof. uczelni Politechnika Śląska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu.  Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty