Dni adaptacyjne dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego roku, I-go stopnia i jednolitych studiów magisterskich. W ramach dni adaptacyjnych odbędą się spotkania studentów z władzami wydziałów, szkolenia z systemu informatycznego USOSWeb i Regulaminu studiów oraz szkolenia biblioteczne.

Harmonogram spotkań z władzami wydziału:

30.09.2021 r. (czwartek)

Kierunek studiów

Miejsce spotkania

Godzina rozpoczęcia

Automatyka i robotyka

ul. Prószkowska 76, budynek 9, aula 25 (WWFiF)

11:00

Elektronika przemysłowa

ul. Prószkowska 76, budynek 9, aula 25 (WWFiF)

11:00

Elektrotechnika

ul. Prószkowska 76, budynek 9, aula 25 (WWFiF)

11:00

Informatyka

ul. Prószkowska 76, budynek 9, aula 25 (WWFiF)

09:00

Inżynieria biomedyczna

ul. Prószkowska 76, budynek 9, aula 25 (WWFiF)

11:00

Technologie energetyki odnawialnej

ul. Prószkowska 76, budynek 9, aula 25 (WWFiF)

11:00

Harmonogram szkolenia z systemu informatycznego USOSWeb i Regulaminu studiów:

01.10.2021 r. (piątek)

Kierunek studiów

Miejsce spotkania

Godzina rozpoczęcia

Automatyka i robotyka

Elektronika przemysłowa

Elektrotechnika

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Technologie energetyki odnawialnej

Budynek „Łącznik”

Ul. Mikołajczyka 16, Sala A

13:00

Legitymacje studenckie dla studentów z rekrutacji lipcowej będą wydawane po spotkaniu z władzami wydziału w Budynku nr 3, sala P3-121.

Aby otrzymać legitymację należy w terminie do 31.08.2021 r. dokonać wpłaty 22,00 zł na indywidualny numer konta, który udostępniony będzie w systemie USOSWeb. Informacje o sposobie logowania się do systemu USOSWeb otrzymają Państwo na swój adres e-mail podany w procesie rekrutacji w terminie do 2 tygodni od otrzymania informacji o przyjęciu na studia. Do odbioru legitymacji niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego.

Legitymacje studenckie dla studentów z rekrutacji wrześniowej będą wydawane w Centrum Obsługi Studenta lub Biurach COS-u po rozpoczęciu roku akademickiego. O terminie i miejscu odbioru będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej Centrum Obsługi Studenta.