Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do poniższych załączników do Komunikatu nr 11/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 27 września 2021 r. w sprawie Zasad prowadzenia zajęć na Politechnice Opolskiej oraz Zasad uczestniczenia w zajęciach na Politechnice Opolskiej. 

                     zacznik 1

             komunikat zacznik 2