PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. o godz. 13.00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Krzysztofa Rogowskiego

nt. „Optymalizacyjne metoody sterowania falownika 3- poziomowego NPC”.

Promotor rozprawy:
dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. uczelni - Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy:
dr inż. Krzysztof Górecki- Politechnika Opolska

Recenzenci:
prof..dr hab. inż..Lesław Gołębiowski,, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, Politechnika Śląska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu.  Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty.