Akademia rozwoju przedsibiorczoci

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 prowadzony będzie siedemnasty cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - wykłady otwarte prowadzone przez praktyków”

Przyszli absolwenci mają niepowtarzalną okazję do spotkania z pracodawcami, którzy profilowo i pod względem potrzeb kadrowych są indywidualnie dobierani dla danego kierunku. W danym dniu wybrany wydział/wydziały będą miały okazje spotkać się z 3 firmami na 45 minutowych wystąpieniach.

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, jest jedną z najlepszych okazji do zapoznania naszych przyszłych absolwentów ze strukturą i działaniem firmy, a nawet znalezienia stażystów/pracowników.Cykl spotkań skierowany jest do studentów ostatnich semestrów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na Uczelni, a więc studentów żywotnie już zainteresowanych przyszłą pracą i rozwojem. Temat 45-minutowego wykładu proponuje zawsze sama firma.Wykłady dotyczą głównie rozwiązań stosowanych w szeroko rozumianej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, czy specyfiki funkcjonowania danej branży, a wykłady prowadzone są przez praktyków biznesu, inżynierów reprezentujących daną firmę, autorytety gospodarki oraz przedstawicieli rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych.

 

  • Dla kogo jest Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości?

W Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości wezmą udział studenci ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia z kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika przemysłowa, informatyka, informatyka (studia prowadzone w języku angielskim), inżynieria biomedyczna, technologie energetyki odnawialnej

  • Jaka jest organizacja zajęć?

Każda środa dedykowana jest innym wydziałom. Każdy Wydział będzie brał udział w 3 różnych spotkaniach w ramach kursu pn. data -Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - nazwa Wydziału - ostatnie semestry studiów stacjonarnych I stopnia.

Gdzie odbywają się wykłady?

Wszystkie kursy udostępnione zostaną na uczelnianych platformach zdalnego nauczania (eLearning) - MOODLE.

  • Kiedy wykłady zostaną udostępnione?

Linki do zajęć dostępne będą na platformie MOODLE w dniu 20 października.

20.10.2021 - Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 

 WYKŁAD 1      godz. 13:45 -14:30       Tensoft       

Tensoft - programy komputerowe dla samorządów.       

WYKŁAD 2      godz. 14.40 -15.25       LG Energy Solution 

LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem - producent baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych - firma i procesy produkcyjne. Miejsce pracy dla studentów i absolwentów WEAiI.

WYKŁAD 3      godz. 15.30 -16.15       SNP Poland Sp. z o.o.

RPA, czyli jak pozbyć się żmudnych, powtarzalnych zadań. 

Do zaliczenia Akademii wymagana jest "wirtualna obecność" na wszystkich trzech wykładach udostępnionych w dniu wykładu dla danego Wydziału oraz obowiązkowo wypełnienie krótkiej ankiety!