broszura jpg                   

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną, skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Broszura jest dostępna TUTAJ.