Elemont umowa 2021 10 06 0287 640x360

Opolska firma Elemont to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. Wśród 150 inżynierów pracujących w firmie ponad 40 to absolwenci Politechniki Opolskiej. Dzięki wsparciu firmy Elemont zmodernizowano dwa stanowiska w laboratorium metrologii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. 

Elemont i Politechnika Opolska będą współpracować także poprzez m.in. organizację wspólnych konferencji, szkoleń, studenckich praktyk, a także w zakresie prac badawczo rozwojowych czy wspólnie występować o środki zewnętrzne służące rozwojowi B+R. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie WIADOMOŚCI UCZELNIANYCH.