Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Wydziału,
JM Rektor Politechniki Opolskiej wydał komunikat dotyczący dalszych zajęć dydaktycznych. Oto treść komunikatu:

Biorąc pod uwagę obecną, dynamicznie zmieniającą się sytuację, władze Uczelni stoją na stanowisku, aby wszystkie zajęcia, które do tej pory były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do końca semestru letniego 2019/2020 były realizowane w tej samej formie. Ponadto, rekomenduje się, aby wszystkie zaliczenia oraz egzaminy były przeprowadzone w sposób zdalny.

Zmiana stanowiska może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy zmuszą nas do tego wymogi prawne.

Decyzja w sprawie sposobu przeprowadzenia zajęć, których efektów kształcenia nie można zweryfikować w oparciu o narzędzia wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość (np. laboratoria, praktyki), zostanie podjęta po 24 maja br.

Rektor

dr hab. inż. Marcin Lorenc

Link do materiałów w Wiadomościach Uczelnianych: https://wu.po.opole.pl/komunikat-w-sprawie-dalszego-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-na-politechnice-opolskiej/

Szanowni Państwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że Dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku jest dr hab. inż. Andrzej Cichoń

Serdecznie gratulujemy,

Z wyrazami szacunku,
Ewelina Piotrowska
Przewodnicząca WKW

Szanowni Państwo

Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że kandydatem na funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku jest dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO [sylwetka kandydata].

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza pracowników, studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na spotkanie z kandydatemj, które rozpocznie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 na kanale you tube (https://www.youtube.com/channel/UCE-NKtrF0P6hIyKe2-Y9Rqg).

Pytania do kandydata można przesyłać w dniu 29 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00-10.30 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., obsługiwany przez przewodniczącą wydziałowej komisji wyborczej. Pytania, które wpłyną na powyższy adres mailowy zostaną skierowane do kandydata podczas spotkania. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu spotkania uprzejmie prosimy, aby pytania były formułowane w sposób rzeczowy oraz zostały opatrzone imieniem i nazwiskiem osoby przesyłającej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pytania należy wysyłać wyłącznie z adresów znajdujących się w domenie Politechniki Opolskiej, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa (m.in. zapobieganie możliwości podszywania się pod inne osoby).

Z wyrazami szacunku

Ewelina Piotrowska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż w związku ze zmianą terminarza wyborczego Politechniki Opolskiej (Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 8/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wznowienia procedury wyboru organów i osób w Politechnice Opolskiej oraz zmiany terminarza wyborczego oraz Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 11/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wdrożenia elektronicznej procedury wyborczej w wyborach dziekanów wydziałów Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024) uległy zmianie terminy kalendarza oraz sposób organizacji dla wyborów przeprowadzanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Wybory zostaną przeprowadzone z zastosowaniem elektronicznej procedury wyborczej.

Ustalono następujące terminy wyborcze na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

  • 16.04.2020 – 22.04.2020 – zgłaszanie kandydatów na Dziekana
  • 23.04.2020 – ogłoszenie na stronie internetowej kandydatów na Dziekana
  • 29.04.2020, godz. 10.00 – spotkanie kandydatów na Dziekana z pracownikami wydziału, doktorantami i studentami. Spotkanie odbędzie się w formie transmisji lub retransmisji internetowej. Więcej informacji wkrótce.
  • 07.05.2020, godz. 10.00 – wybór Dziekana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Kandydata na Dziekana może zgłosić każdy członek wydziałowego kolegium elektorów do Wydziałowej Komisji Wyborczej (§ 22 pkt 3. Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej (Zatwierdzony uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej nr 382 z dnia 18 grudnia 2019 r. , Zmiany zatwierdzone uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej nr 411 z dnia 1 kwietnia 2020 r., link). W tym celu należy przesłać drogą elektroniczną z uczelnianej skrzynki elektronicznej wniosek na adres Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej - Eweliny Piotrowskiej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie powinno być w formacie nieedytowalnego pliku/plików .pdf oraz zawierać dokumenty podpisane odręcznie. Zgłoszenie powinno zawierać: zgłoszenie + zgoda na kandydowanie + oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu + opcjonalnie sylwetka kandydata do zamieszczenia na stronie internetowej.

Wzory druków: