PREDYSPOZYCJE: Kreatywność techniczna, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, uzdolnienia matematyczne.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

Czytaj więcej .....

PREDYSPOZYCJE:Zdolności matematyczne, precyzja i logika myślenia, dociekliwość, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, zamiłowanie do projektowania nowych urządzeń i do prac konstruktorskich.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA: Elektronik to poszukiwany i ceniony specjalista. Pracę znajdzie wszędzie tam, gdzie produkuje się lub wykorzystuje nowoczesne urządzenia elektroniczn w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny, np. urządzenia automatyki, systemy „inteligentnych” budynków, w zakładach produkujących sprzęt kontrolno-pomiarowy, przy projektowaniu i programowaniu urządzeń mikroprocesorowych, przy projektowaniu i naprawie sprzętu elektronicznego AGD i RTV oraz w telekomunikacji. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym i technicznym.

Czytaj więcej .....

PREDYSPOZYCJE:Precyzja i logika myślenia, zdolności matematyczne, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA:Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne. Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy: projektowaniu, konstruowaniu, testowaniu, eksploatowaniu urządzeń, sieci instalacji i systemów elektrycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Czytaj więcej .....

PREDYSPOZYCJE:Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się (informatyka to dziedzina stale rozwijająca się).

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA: Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych. Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, jako programista, projektant lub tester systemów informatycznych (w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne). Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie. Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

Czytaj więcej .....

PREDYSPOZYCJE: Poszerzanie wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz medycznych, kreatywne myślenie, praca badawcza

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, biologia, język polski

Czytaj więcej .....