W dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek), o godz. 10:00, odbędzie się seminarium zamykające przewód doktorski mgra inż. Pawła PIEKIELNEGO nt.: "Modelowanie i weryfikacja pomiarowa pracy akceleratora szynowego".

W dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek), o godz. 12:00, odbędzie się seminarium zamykające przewód doktorski mgra inż. Krystiana WOJTKIEWICZA nt.: "Zunifikowany metamodel procesów".

W dniu 11 października 2018 (czwartek), o godz. 10:00, odbędzie się seminarium zamykające przewód doktorski mgra inż. Rafała GASZA nt.: "Wykorzystanie metod wizyjnych do identyfikacji obiektów przestrzennych".

Chciałbyś zrozumieć podstawy automatyki? Twoim zadaniem jest sprawienie aby produkcja była bardziej efektywna i bezpieczniejsza? Zadajesz sobie pytanie, jak mógłbyś wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0?