Komitet organizacyjny 3rd International Scientific Conference of Brain Computer Interface 2018 Opole rozpoczął pracę nad organizacją trzeciej już edycji ww. konferencji. Konferencję zaplanowano na 13-14 marca 2018. Dotychczas konferencja ta była znana pod nazwą Konferencja Mózg-Komputer Opole. Od roku 2018 konferencja zmieni swoją formę na wydarzenie międzynarodowe. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczyć będzie prof. Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, profesor honorowy Yli Normal University, Chiny; członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych na lata: 2017-2020 w dyscyplinie informatyka.

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....

Tegoroczna jesień jest dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wyjątkowa. Po pierwsze dlatego, że pod hasłem ,,Człowieku – Twój wydział ma już pół wieku!” cieszą się jubileuszem, a po drugie – po raz kolejny udało im się ściągnąć tłumy miłośników nowych technologii na konferencję IT Academic Day. Mająca już spore tradycje konferencja organizowana jest przez informatyków z Grupy junior .net i Grupy .net – studenckich kół naukowych działających pod opieką dr inż. Anny Zatwarnickiej. Organizatorzy, którym przewodzili Dominika Dziurzyńska i Radosław Hipnarowicz zadbali o ciekawy program, konkurs z atrakcyjnymi nagrodami i… pizzę dla wszystkich, czyli strawę informatyków na całym świecie.

Źródło: Wiadomości uczelniane ....

Studenci informatyki Politechniki Opolskiej zapraszają na kolejną edycję popularnej imprezy! Szczegóły, w tym agenda, partnerzy i nagrody konkursowe na stronie – http://www.itadpo.pl/ oraz na fanpagu www.facebook.com/ITADPO

Źródło: Wiadomości uczelniane ....

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, który jest dla uczelni tym, czym zasilanie dla urządzenia, świętował 50 urodziny w dniu 17 listopada 2016r. Przy okazji całodniowych obchodów jubileuszu, odsłonięto pamiątkową tablicę, przyznano tytuł honorowego profesora i wręczono okolicznościowe medale.

Dnia 17 listopada bieżącego roku, podczas uroczystości związanych z obchodami 50-lecia istnienia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, zostanie nadany tytuł Profesora Honorowego Politechniki Opolskiej znanemu w kraju i za granicą prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Demence.

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....