W dniu 09 marca 2017 r. (czwartek), o godz. 13:00, odbędzie się seminarium zamykające przewód doktorski mgra inż. Pawła MAJEWSKIEGO nt.: "Badania w kierunku zwiększenia przepustowości bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem inwersji niekwadratowych macierzy wielomianowych".

Z inicjatywy Pana Prorektora ds nauki Profesora Mariana Łukaniszyna w dniu 9.02 odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Politechnikę Opolską - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.
Spotkanie było pierwszym z cyklu i dotyczyło przyszłej współpracy obu uczelni. Nasi pracownicy, dr hab. inż. Michał Tomaszewski, prof. PO, dr inż. Bogdan Ruszczak, dr inż. Paweł Michalski oraz mgr inż. Rafał Gasz poprowadzili wykład na temat przeprowadzanych badań naukowych oraz zainteresowań badawczych.

Urząd Statystyczny w Opolu poszykuje programistów, którzy będą tworzyć SIB (Systemy Informatyczne Badania) do przetwarzania danych statystycznych. Osoby zainteresowane powinny posiadać znajomość języka C# .NET oraz T-SQL w takim stopniu aby były gotowe po zatrudnieniu od razu tworzyć aplikacje typu SIB w środowisku Visual Studio.

Pobierz więcej informacji

W dniu 09.02.2017r. o godz. 21.00 zostanie wyemitowana audycja radiowa z naszym pracownikiem Panem dr inż Szczepanem Paszkielem. Radiowa Akademia Nauk w TOK FM to dyskusje na naukowe tematy na czasie, rozmowy ze zdolnymi polskimi naukowcami o ich badaniach, marzeniach i o tym, jak im się pracuje w Polsce. To rozmowy także wreszcie o finansach - o kontaktach nauki z biznesem, o finansowaniu przez państwo - bo bez porządnych inwestycji w naukę, nie będzie porządnej gospodarki.

Czytaj więcej na stronie audycji ...

Politechnika Opolska rozpoczyna realizację trzech projektów naukowych dla dzieci i młodzieży z regionu. Nabór rusza 8 lutego. W ramach projektów pod wspólnym hasłem „Techniczna PObudka” przewidziano cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rejonu opolskiego, brzeskiego i kędzierzyńsko – kozielskiego.

Źródło: NTO