Uwaga! Już jutro (tj. 01.12.2016r.) odbędzie się spotkanie 1st IEEE Students and Young Professionals Meeting - nowej inicjatywy studenckiego środowiska IEEE w Polsce. Inicjatorem i głównym organizatorem 1st IEEE Students and Young Professionals Meeting jest Opolski Oddział Studencki IEEE, który przy wsparciu Koła Naukowego ELEDYN działa przy Politechnice Opolskiej ponad 9 lat.

[Pobierz program spotkania]

W dniach 13-15 maja odbyły się IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów. Zostały one zorganizowane przez Wydziały – Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny pod patronatem rektora prof. Marka Tukiendorfa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Tadeusza Łagody oraz prof. Mariana Łukaniszyna.

Źródło: Wiadomości uczelniane ....

W dniach 13-15 października br. w miejscowości Sinaia w Rumunii odbyła się jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC’2016), której głównym organizatorem był Wydział Automatyki, Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Craiova.

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....          

Komitet organizacyjny 3rd International Scientific Conference of Brain Computer Interface 2018 Opole rozpoczął pracę nad organizacją trzeciej już edycji ww. konferencji. Konferencję zaplanowano na 13-14 marca 2018. Dotychczas konferencja ta była znana pod nazwą Konferencja Mózg-Komputer Opole. Od roku 2018 konferencja zmieni swoją formę na wydarzenie międzynarodowe. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczyć będzie prof. Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, profesor honorowy Yli Normal University, Chiny; członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych na lata: 2017-2020 w dyscyplinie informatyka.

Czytaj więcej na: Wiadomości uczelniane ....