Dr Helmut Podhaisky z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Martina Luthera w Halle (Saale) w Niemczech przybył z kilkudniową (trzecią w ostatnich dwóch latach) wizytą do Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej.

Dr Podhaisky podczas obecnego pobytu pracował nad zagadnieniami bifurkacji oscylacyjnych układów dynamicznych oraz ich graficznej reprezentacji w postaci kolorowych diagramów dwu-parametrycznych. Diagramy takie mogą być otrzymywane na podstawie obliczeń komputerowych w różnych językach programowania, takich jak C++, Fortran oraz nowego języka programowania Julia.

Dr Podhaisky oraz profesorowie Wiesław Marszałek i Jan Sadecki byli gospodarzami wizyty gościa z Niemiec oraz współuczestniczyli w tych badaniach.

Przyp. red.: Profesor Wiesław Marszałek, pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej, w roku 2018 przebywał na Politechnice Opolskiej jako stypendysta niezwykle prestiżowego Stypendium Fulbrighta.

(na zdjęciu H. Podhaisky i W. Marszalek)

 


Dr Helmut Pohajsky i prof. wiesław Marszałek w Instytucie Informatyki

Uwaga! Rekrutacja została przedłużona do 24.06.2019r.!

To już ostatnia szansa, aby skorzystać z płatnego stażu!

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników na seminarium naukowe, które odbędzie się

5 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali 211 budynku P3, ul. Prószkowska 76, Opole.

Prelegent: dr inż. Mariusz Naumowicz

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki

Temat wystąpienia:

"Zastosowanie algorytmu Hooke'a-Jeeves'a w projektowaniu i optymalizacji analogowych układów scalonych CMOS"

Streszczenie:

Tematem referatu jest szeroko pojęta optymalizacja analogowych układów scalonych. rozwój nowych technologii CMOS, szczególnie tych nanometrowych, ogranicza proces przenoszenia istniejących projektów do nowszych procesów technologicznych. Również projektowanie w tych procesach wymaga większego wkładu czasowego. Rozwiązaniem, przynajmniej częściowym, tych problemów jest zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych. Proponowanym algorytmem rozwiązującym powyższe problemy jest algorytm Hooke'a-Jeeves'a. Algorytm ten można z dużym powodzeniem wykorzystać w migracji technologicznej analogowych układów CMOS, optymalizacji banku filtrów oraz przetworników AC. O jego skuteczności świadczą wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach.

Serdecznie zapraszamy.