W dniu 20 listopada 2019 r. odbył się kolejny finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. W tym roku w finale zaprezentowano 6 prac. Nad przebiegiem konkursu czuwał prof. Ryszard Beniak, wiceprezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Władze dziekańskie reprezentowała dr inż. Małgorzata Zygarlicka, prodziekan ds. organizacyjnych WEAiI. Oprócz pracowników wydziału w komisji konkursowej zasiedli członkowie zarządu opolskiego oddziału SEP z prezesem inż. Januszem Pisarkiem na czele. Po ciekawych prezentacjach autorów prac i dyskusji komisja wyłoniła w niejawnym głosowaniu zwycięzców konkursu.

Pierwsze miejsce zajął inż. Jacek Rybarz za pracę pod tytułem „Analiza awaryjności sieci SN i nN na przykładzie wybranego regionu sieci”, promotorem pracy była dr inż. Barbara Kucharska.

Drugie miejsce zajął inż. Damian Jagiełło za pracę pod tytułem „Projekt i badania systemu inteligentnego domu na przykładzie jednorodzinnego budynku mieszkalnego w oparciu o sterownik PLC”, promotorem pracy był dr inż. Paweł Majewski który w zastępstwie autora pracy wygłosił prezentację.

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu trzeciego miejsca dwóm absolwentom: mgr. inż. Przemysławowi Chechelskiemu za pracę pod tytułem „Analiza zmian w falach mózgowych w sytuacjach stresowych na podstawie gry z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz interfejsu mózg – komputer (promotor dr inż. Aleksanda Kawala-Sterniuk) oraz Marcie Sokołowskiej za pracę pod tytułem „System do analizy semantycznej tekstu wraz z przykładową implementacją w języku Python” (promotor dr inż. Michał Podpora).

Przyznano także dwa czwarte miejsca dla mgr. inż. Witolda Jurgi za pracę pod tytułem „Analiza i synteza trajektorii ruchu manipulatora przemysłowego na bazie procesu produkcyjnego” (promotor dr inż. Paweł Majewski) oraz mgr. inż. Michała Górskiego za pracę pod tytułem „Wykorzystanie sieci neuronowych na potrzeby klasyfikacji mimiki twarzy identyfikowanej w oparciu o Emotive EPOC+ NeuroHeadset” (promotor dr inż. Szczepan Paszkiel).

Na zakończenie konkursu jego laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Dziekana WEAiI oraz zarząd Opolskiego Oddziału SEP i Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej. Poproszono także laureatów miejsca I, II i III o przygotowanie prezentacji na Opolskie Dni Elektryki, aby mogli przedstawić swoje prace szerszemu gronu słuchaczy.