Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020, odbędzie się 9 października 2019 roku o godz. 11.00 w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury im. prof. Oswalda Matei, przy ul. Katowickiej 48.

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Powitanie gości
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora
  • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Immatrykulacja
  • Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
  • Wykład inauguracyjny: prof. Zbigniew Zembaty, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury pt. „Zadania odwrotne w nauce, technice i życiu codziennym”

Oprawa muzyczna: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Wocial-Zawadzkiej,

Tymczasowo został uruchomiony dostęp do planów w starym systemie "celcat" pod adresem. Linki do planów na wydziałach dostępne są pod adresem https://cos.po.opole.pl/index.php/organizacja-roku/plany-zajec-zjazdy-grupy.

 

Etap II – wybór grup zajęciowych -> Termin: 25 września 2019, godz. 8.00 – 27 września 2019, godz. 15.00

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r. Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

  • 11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

W I etapie został wybrany przedmiot, czyli język i poziom. Studenci, którzy nie dokonali wyboru na lektorat w tym etapie, zostali dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji. Warunkiem utworzenia się grupy jest liczebność 18 osób. W przypadku nieutworzenia grupy, studenci zostali przeniesieni automatycznie na inny przedmiot.

W II etapie studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji. Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).