Dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zapisy odbędą się w dwóch terminach:

  • 26-27 września 2019 r. – tylko dla osób które w poprzednim etapie wskazały preferowaną sekcję sportową, zapis na grupę będzie możliwy w ramach wybranej sekcji sportowej;
  • 28-29 września 2019 r. – dla wszystkich osób, zapis możliwy będzie na wszystkie dostępne sekcje sportowe.

W tym terminie zmiany sekcji sportowej mogą dokonać również osoby, które we wcześniejszym terminie dokonały już zapisu. Zapisy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na zajęcia zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Z wielkim żalem przekazujemy Państwu smutną wiadomość, że zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej.

Na początku lipca Instytut Informatyki gościł prof. Christofa Moslera z Hochschule für Technik Stuttgart.

Pan profesor Mosler przedstawił możliwości współpracy w obszarze dydaktyki w ramach programu Erasmus + pomiędzy Instytutem Informatyki Politechniki Opolskiej a jednostką zajmującą się prowadzeniem kierunku informatyka w Hochschule für Technik Stuttgart.

Na spotkaniu dyskutowano nad metodami zwiększenia intensywności współpracy i wymiany studentów informatyki w ramach programu Erasmus oraz nad możliwościami prowadzenia wspólnych projektów zespołowych studentów naszych uczelni.

Wspólne uczestnictwo w programie Erasmus niesie wiele możliwości, m.in. wymianę studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, wspólne prace dyplomowe oraz praktyki.

Zaplanowano kolejne spotkania oraz intensywniejszą współpracę.

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Łukasz Dzierżanowski, koordynator programu Erasmus na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki, dr Christof Mosler oraz dr inż. Anna Bryniarska, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki.